Acte necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire


Primăria Municipiului Hunedoara

Acasă Interacționează cu Primăria Hunedoara

Acte necesare

  • Certificatul de urbanism
  • Dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
  • Documentaţia tehnică - D.T
  • Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism
  • Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului
  • Dovada privind achitarea taxelor legale
  • Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire

Observatii

Pentru depunerea dosarului (documentatiei) necesar autorizarii se vor avea în vederea urmatoarele: - în situatia, în care, o data cu autorizatia de construire/desfiintare se solicita si autorizarea organizarii executarii lucrarilor, solicitantul va prezenta si proiectul de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.) - piese scrise si desenate -, precum si avizle specifice (aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc.) (doua exemplare); - se prezinta studiile cerute prin certificatul de urbanism, inclusiv avizele obtinute pentru acestea (doua exemplare)

Documente pentru descarcat