Acte necesare pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire


Primăria Municipiului Hunedoara

Acasă Interacționează cu Primăria Hunedoara

Lista acte necesare

  • Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilitatii autorizatiei de construire
  • Documentatia tehnica derivata din D.A.T.C. / D.A.T.D.
  • Autorizatia de construire/desfiintare in original
  • Cerere tip pentru prelungirea valbilitati autorizatiei de construire/desfiintare

Documente pentru descarcat