Cerere eliberare autorizație de transport pentru persoane/mărfuri în regim de taxi


Primăria Municipiului Hunedoara

Acasă Interacționează cu Primăria Hunedoara

Listă acte necesare

 • cerere tip
 • cerere tip pentru eliberarea sau prelungirea autorizației de transport persoane sau bunuri și mărfuri în regim de taxi sau a autorizației de transport în regim de închiriere, conform modelului prezentat în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament
 • copie a certificatului de înregistrare ca transportator şi certificatul constatator, eliberate de registrul comerţului
 • copie a certificatului de competenţă profesională a persoanei desemnate, în cazul asociaţiei familiale sau persoanei juridice, ori copie de pe atestatul profesional al taximetristului, în cazul persoanei fizice
 • cazierul judiciar al persoanei desemnate, în cazul asociaţiei familiale
 • avizul medico-psihologic al persoanei desemnate, în cazul asociaţiei familiale, sau al taximetristului, în cazul persoanei fizice
 • cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator economic în activitate
 • declaraţie pe propria răspundere a transportatorului, dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii de a executa şi a motivului acestora
 • declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiul de parcare pentru autovehiculul/autovehiculele cu care va executa serviciul respectiv, spaţiu deţinut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toată durata contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport respectiv
 • declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine autovehiculele necesare sau are capacitatea financiară de a le deţine, în proprietate ori în temeiul contractelor de leasing, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractului de leasing și pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite conform legii pe fiecare vehicul și pe număr de circulație
 • dovada achitării taxelor și impozitelor, chiriilor și redevențelor către Consiliul Local al municipiului Hunedoara
 • dovada achitării taxei de eliberare a autorizației de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere