Cerere prelungire autorizație de transport pentru persoane/mărfuri în regim de taxi


Primăria Municipiului Hunedoara

Acasă Interacționează cu Primăria Hunedoara

Lista acte necesare

  • Cerere
  • Autorizație de transport
  • Dovada achitării taxelor și impozitelor, chiriilor și redevențelor datorate Consiliului Local al Municipiului Hunedoara
  • Buletinul de verificare metrologică a aparatului de taxat
  • Certificatul de agreare valabil
  • Cartea de identitate al autovehiculului
  • Copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului (talon)
  • Declaraţie pe proprie răspundere a transportatorului autorizat că a înregistrat integral în evidenţele contabile venitul brut realizat din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizaţiilor taxi