Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri


Primăria Municipiului Hunedoara

Acasă Interacționează cu Primăria Hunedoara

Lista acte necesare

  •  Declaratie fiscala.
  • Raport de evaluare.
  • Contract de inchiriere inregistrat la administratia fiscala si in care se precizeaza suprafata transmisa pentru.
  • Contract de comodat incheiat conform art.2146-2157 din codul civil aprobat prin legea nr.287/2009 in care se precizeaza suprafata transmisa pentru desfasurarea activitatii economice.
  • Autorizatia de construire si/sau desfiintare, dupa caz, privind schimbarea de destinatie a cladirii, in conditiile legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Raport de evaluare, daca in acesta sunt evidence distinct suprafetele folosite in scop rezidential si nerezidential.
  • Documentatia cadastrala.
  • Orice documente doveditoare altele decat cele prevazute mai sus.
  • Declaratia pe proprie raspundere a proprietarului cladirii inregistrata la biroul de impozite si taxe locale, in cazul in care nu exista documente doveditoare.
  • Buletin/carte de identitate proprietar/proprietari.


Observații

Pentru accesarea formularelor online aparținând departamentului taxe și impozite aveți nevoie de un cont verificat.

Puteți crea un cont accesând următorul link: creare cont.

Ulterior puteți solicita verificarea contului prin completarea formularului
Cerere înregistrare utilizator al sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale.
Pentru aprobarea acestei cereri este necesar ca un funcționar al Primăriei să vă verifice identitatea.