Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport


Primăria Municipiului Hunedoara

Acasă Interacționează cu Primăria Hunedoara

Acte necesare

  • Declarație de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice
  • Actul de dobândire (ex.: contract de vânzare-cumpărare/factură fiscală/act de donație etc.) tradus in limba română (acolo unde este cazul) în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală
  • Act de indentitate
  • Cartea de identitate a masinii
  • Fișa de înmatriculare (în cazul în care actul de dobândire este factura)
  • Adeverință eliberată de R.A.R. sau altă unitate autorizată, care să ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul de transport – marfă cu masa totală de peste 12 tone
  • În cazul mijloacelor de transport asupra cărora dreptul de proprietate s-a dobândit în străinătate și înmatriculate în circulație pe teritoriul altei țări (pe numele contribuabilului) se va solicita dovada faptului că respectivul mijloc de transport a fost radiat din circulație în țara respectivă, data dobândirii fiind în acest caz data radierii din circulație; în lipsa acestui document, contribuabilul va da o declarație pe propria raspundere în care va declara că nu deține documentul mai sus menționat și va menționa data la care vehiculul respectiv a intrat pe teritoriul României, aceasta fiind și data dobândirii
  • Actul de identitate al împuternicitului precum și imputernicirea sau Legitimație avocat dacă împuternicirea este prin avocat

Observații

Notă:În cazul documentelor completate în altă limbă decât romană, se vor prezenta obligatoriu copii ale documentelor traduse în limba romană de către un traducător autorizat. Documentele necesare ce trebuie depuse în copie vor fi certificate “Conform cu originalul”, sub semnătura contribuabilului. Actul de dobandire poate fi: contract de vanzare-cumparare, factura, contract de leasing, act de adjudecare etc. In functie de tipul mijlocului de transport, completati declaratia corespunzatoare.


Pentru accesarea formularelor online aparținând departamentului taxe și impozite aveți nevoie de un cont verificat.
Puteți crea un cont accesând următorul link: creare cont.

Ulterior puteți solicita verificarea contului prin completarea formularului
Cerere înregistrare utilizator al sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale.
Pentru aprobarea acestei cereri este necesar ca un funcționar al Primăriei să vă verifice identitatea.