Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren


Primăria Municipiului Hunedoara

Acasă Interacționează cu Primăria Hunedoara

Acte necesare luării in evidența fiscală a terenului

  •  Copie carte de identitate / buletin / pașaport proprietar/ coproprietari;
  • Copie titlu de proprietate sau act de dobândire (contract de vânzare-cumpărare, act de adjudecare, contract de schimb imobiliar, certificat de mostenitor, certificat de legatar, contract de donație, sentința judecătorească, etc);
  • Copie plan de amplasament în cazul în care s-au executat măsurători sau a fost schimbată categoria de folosință a terenului;
  • Copie act de dezmembrare / parcelare , după caz;
  • Copie act iesire din indiviziune / act de partaj, după caz;
  • Adeverință intrare în intravilanul localității, după caz;
  • Adeverință privind încadrarea în zona de impozitare, în cazul terenurilor pentru care nu se menționează denumirea străzii în cuprinsul actului de dobândire / parcelare / dezmembrare sau ca urmare a intrării în intravilanul localității;
  • Extras de Carte Funciară, după caz;
  • Împuternicire și copie act de identitate împuternicit, dacă e cazul;
  • Declaratie fiscală tip Model 2016 ITL - 003:

Observații

Documentele necesare ce trebuie depuse în copie vor fi certificate “Conform cu originalul”, sub semnătura contribuabilului.
Actul de dobandire poate fi: contract de vanzare-cumparare, act de adjudecare, contract de donatie, contract de schimb, certificat de mostenitor, titulu de proprietate etc.


Pentru accesarea formularelor online aparținând departamentului taxe și impozite aveți nevoie de un cont verificat.

Puteți crea un cont accesând următorul link: creare cont.

Ulterior puteți solicita verificarea contului prin completarea formularului
Cerere înregistrare utilizator al sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale.
Pentru aprobarea acestei cereri este necesar ca un funcționar al Primăriei să vă verifice identitatea.