Regulament


Primăria Municipiului Hunedoara

Acasă Interacționează cu Primăria Regulament

CAPITOLUL 1
PRINCIPIUL DE BAZĂ

Bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor Municipiului Hunedoara într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetățeni a unui rol de participant activ în definirea și abordarea problemelor comunității din care fac parte.

CAPITOLUL 2
OBIECTIVE

Bugetarea participativă are următoarele obiective:
 1. creşterea nivelului de dialog şi de colaborare dintre cetăţeni şi administraţia publică
 2. ajustarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetăţenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în Municipiul Hunedoara
 3. creşterea gradului de asumare şi co-creare a procesului de dezvoltare urbană de către cetăţeni
 4. consolidarea democraţiei prin participarea cetăţenilor la un exerciţiu de luare a unor decizii ce privesc întreaga comunitate
 5. creșterea transparenței activității administraţiei publice locale

CAPITOLUL 3
DOMENIUL DE COMPETENŢĂ

Bugetarea participativă se desfăşoară în limitele domeniilor de competenţă ale Municipiului Hunedoara. Pot participa la procesul de bugetare participativă cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Hunedoara şi au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani.

CAPITOLUL 4
---

CAPITOLUL 5
Calendarul de participare

Bugetarea participativă organizată în Municipiul Hunedoara în cursul anului 2020 cuprinde următoarele etape:

Înregistrarea participanţilor: înregistrarea se face pe platforma online www.bp.primariahunedoara.ro, adaptată și pentru dispozitivele mobile. Înregistrarea este obligatorie pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota.

Depunerea propunerilor de proiecte: fiecare cetățean poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu) prin intermediul platformei www.bp.primariahunedoara.ro.

Analiza tehnică şi legală a proiectelor de către municipalitate: propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice şi legale ce va fi realizată de către departamentele din cadrul Primăriei Municipiului Hunedoara. În urma acestei verificări, se va stabili lista proiectelor care sunt eligibile. Fiecare persoană al cărei proiect a fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă. Toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetăţenilor.

Votul cetăţenilor: votul are loc într-o singură etapă, iar acţiunile necesare pentru implementarea proiectelor care au obținut cel mai mare număr de voturi urmează să fie prezentate Consiliului Local al Municipiului Hunedoara.

Calendarul propus este următorul:

 1. 01 mai – 31 mai – depunere proiecte
 2. 01 iunie – 30 iunie – analiză proiecte
 3. 01 iulie – 15 iulie – etapa de vot
 4. 16 iulie – 24 iulie – validare vot
 5. 27 iulie – afișare rezultate finale

CAPITOLUL 6
PROPUNERILE DE PROIECTE

 1. Pot fi înscrise propuneri de proiecte prin Internet, pe site-ul bugetării participative, www.bp.primariahunedoara.ro
 2. Persoanele care trimit propuneri sau care votează proiecte acceptă termenii şi condiţiile în care funcţionează platforma bugetării participative.
 3. Nu vor fi luate în considerare propunerile care sunt trimise în mod diferit față de prevederile punctului 1 și 2 din prezentul capitol sau care nu sunt conforme cu formularul de proiect.
 4. Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:
  • Spații verzi, Alei și Locuri de joacă
  • Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei
  • Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.)
  • Infrastructură educațională și culturală
  • Smart City
 5. Propunerile de proiecte depuse trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
  • Să corespundă unui obiectiv de interes local
  • Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în aria de competenţă a Primăriei Municipiului Hunedoara şi care vizează un spaţiu public
  • Să nu intre în aria altor programe ale Primăriei Municipiului Hunedoara cum sunt finanţările destinate ONG-urilor, structurilor sportive etc
  • Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare
  • Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar
  • Să nu aibă un caracter politic sau etnic
  • Să nu genereze cheltuieli de funcţionare importante (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare
  • Să fie clar delimitate spaţial/zonal şi să nu fie prea vagi
  • Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect
 6. Similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spaţială a acestora ar putea duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect. 7.Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu. Titlul proiectului să fie concis și să facă referire la un anumit rezultat cheie al proiectului. Localizarea proiectului să se facă prin adresă, hartă, zonare, fotografii, schițe, planuri etc.
  În cazul în care o propunere integrează practic mai multe propuneri, în urma analizei tehnice şi juridice urmează să fie făcute modificările necesare pentru ca propunerea să se încadreze în cerinţele enunţate.
 7. Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu. Titlul proiectului să fie concis și să facă referire la un anumit rezultat cheie al proiectului. Localizarea proiectului să se facă prin adresă, hartă, zonare, fotografii, schițe, planuri etc.
  În cazul în care o propunere integrează practic mai multe propuneri, în urma analizei tehnice şi juridice urmează să fie făcute modificările necesare pentru ca propunerea să se încadreze în cerinţele enunţate.
 8. În ceea ce privește fișierele anexate formularului de proiect, vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 5 MB și atașamentele trimise în format JPG, JPEG, PNG, până la o limită de 1 MB.
 9. Fiecare propunere ar trebui să aibă un cost total de cel mult 60.000 de lei (inclusiv TVA). Pentru proiectele care depășesc această sumă maximă, Primăria va lua in considerare posibilitatea acceptării unei donații sau sponsorizări pentru diferență, cu respectarea legislației in vigoare și acordul membrilor comisiei.
 10. Proiectele care ajung să fie supuse la vot nu sunt în mod obligatoriu o transcriere a propunerilor trimise de cetăţeni. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice şi estimarea mai precisă a costurilor din partea servicilor municipalităţii, pentru a putea fi supuse votului şi apoi implementate. Pentru a fi fezabile, propunerile pot necesita în continuare ajustări tehnice.
 11. Propunerile depuse în cadrul bugetării participative devin proprietatea Municipiului Hunedoara, deponenții proiectelor nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor.
 12. În urma întrunirii comisiei desemnate și după efectuarea analizei tehnice, Primăria poate unifica mai multe proiecte cu același obiect și le poate supune la vot în această nouă formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.
 13. În vederea respectării prevederilor legale în vigoare, Primăria își rezervă dreptul de a modera afișarea proiectelor pe platformă. Acestea vor fi afișate într-un interval de maxim 30 zile lucrătoare de la data depunerii.

CAPITOLUL 7
Analiza tehnică şi juridică a propunerilor de proiecte

Analiza tehnică şi juridică a propunerilor este realizată de către Primăria Municipiului Hunedoara, ale cărei servicii verifică conformitatea acestora cu standardele prezentului regulament şi cu alte reglementări legale în vigoare, precum și fezabilitatea tehnică.

Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajutări tehnice din partea Primăriei Municipiului Hunedoara, dacă este necesar.

Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.

Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe site-ul www.bp.primariahunedoara.ro.

Echipa tehnică de evaluare a proiectelor este formată din cel puțin un reprezentant ale următoarelor departamente din cadrul Primăriei municipiului Hunedoara:
 1. Administrator Public
 2. Direcția Tehnică
 3. Direcția Economică
 4. Birou Urbanism
 5. Serviciul Administrativ
 6. Birou Concesiuni, Închirieri, Administrare Patrimoniu și Privatizare
 7. Serviciu Proiecte cu Finanțare Europeană
 8. Serviciul Administrație Publică Locală, Compartiment Juridic
 9. Registrul Agricol, Cadastru
 10. Birou Comunicare
 11. Birou Informatică

Toate propunerile și documentele care le-au fost atașate devin proprietatea Municipiului Hunedoara.

CAPITOLUL 8
ANALIZA TEHNICĂ ŞI JURIDICĂ A PROPUNERILOR DE PROIECTE

Votul asupra proiectelor are loc online, pe platforma bugetării participative www.bp.primariahunedoara.ro

Votul are loc într-o singură etapă.

Fiecare cetățean înscris în portalul bugetării participative poate vota un singur proiect, indiferent de domeniu.

Pentru a limita votul multiplu, accesul cetățenilor la platforma de vot se va realiza prin verificarea email-ului și a unor date anterior stabilite.

După încheierea etapei de vot, se vor selecta maxim 5 proiecte. Primul proiect din fiecare domeniu clasat în funcție de numărul de voturi va fi desemnat automat câștigător.

Dacă un domeniu rămâne fără proiecte eligibile, sau votate, se vor alege următoarele proiecte, in funcție de numărul de voturi, indiferent de domeniu.

Dacă bugetul total alocat nu va fi consumat de primele proiecte votate și câștigătoare din cadrul fiecărui domeniu, vor fi selectate următoarele în ordinea clasificării până la limita bugetului, indiferent de domeniu.

Dacă un proiect depășește suma alocată pentru fiecare proiect, municipalitatea poate lua in considerare acceptarea unei donații/sponsorizări din partea deponenților, cu respectarea legislației in vigoare și acordul membrilor comisiei.

Eventualele modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă vor fi publicate pe platforma www.bp.primariahunedoara.ro

CAPITOLUL 9
VOTUL ŞI CALENDARUL PROCESULUI

Orice informație pusă la dispoziție de către persoanele care se înregistrează pe platforma https://www.bp.primariahunedoara.ro sau colectată de către Primăria Municipiului Hunedoara atunci când se utilizează această platformă este supusă Politicii de Confidențialitate ai cărei termeni sunt incluși în Termenii și condițiile de funcționare a platformei. Platforma stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care persoanele se autentifică pentru a avea acces la platformă).

Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei și furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică pe platformă și-au exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma www.bp.primariahunedoara.ro să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal.

Platforma www.bp.primariahunedoara.ro asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.

Platforma www.bp.primariahunedoara.ro prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare. Platforma www.bp.primariahunedoara.ro nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea datelor furnizate de către utilizatorii platformei.

Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.

Prin intermediul acestui proces, nevoile şi deciziile cetăţenilor vor fi reflectate în mod direct în obiectivele de investiţii şi reparaţii propuse spre deliberare autorităţilor publice. Conform legii, decizia legată de obiectivele din bugetul municipiului revine Consiliului Local.