Plati


Primăria Municipiului Hunedoara

Acasă Interacționează cu Primăria Plati

Sistemul de plată electronică a impozitelor și taxelor locale pune la dispoziția contribuabililor, persoane fizice și juridice, liste detaliate ale taxelor și impozitelor locale datorate, lista plăților efectuate, evidența clădirilor, terenurilor, mijloacelor de transport. Consultarea informațiilor deținute de Primărie și plata impozitelor aferente bunurilor la care cetățeanul este proprietar se poate face de către utilizatori autentificați și verificați, accesând opțiunea Situație fiscală.

Continuarea efectuării plății reprezintă acordul dumneavoastră pentru redistribuirea plăților, în cazul în care acestea nu au fost efectuate conform Art.165. alin.(2) din Codul de procedură fiscală, astfel : "... În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local cu suma plătită de titulari ai dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport, se sting cu prioritate amenzile contravenţionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie fiscală ..." Adica nu puteți achita impozite inaintea amenzilor si taxelor judiciare de timbru!


 Pentru obținerea unui cont verificat, completați formularul de mai jos:


Cerere înregistrare utilizator al sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale