Cerere eliberare legitimaţie de călătorie


Primăria Municipiului Hunedoara

Acasă Interacționează cu Primăria Hunedoara

Listă acte necesare

  • Copie carte de identitate / buletin / pașaport proprietar
  • Copie după actul doveditor care atestă calitatea de beneficiar al facilităţii respective (cupon pensie, adeverinta de venit)
  • Poză color 2/3 cm actuală a persoanei care solicita emiterea legitimaţiei de călătorie
  • Declarație pe proprie răspundere că nu realizează alte venituri